Příjem odpadu a stavební suti 2018-12-13T13:24:01+00:00

Příjem odpadu a stavební suti

Příjem odpadu:

  • Odvoz/příjem směsného komunálního a velkoobjemového odpadu

  • Odvoz/příjem komunálního odpadu vč. sutě a zeminy

Odvoz/příjem stavebních sutí:

  • Stavební sutí se rozumí cihly, beton, střešní tašky apod.

  • Odvoz/příjem zeminy