Prodej a doprava materiálu 2018-12-13T13:07:55+00:00

Prodej a doprava materiálu

  • Prodej štěrků / písku včetně vlastní dopravy

  • Prodej kameniva / drtí včetně vlastní dopravy

  • Rozvoz materiálů / doprava vlastní dopravou

  • Ostatní doprava stavebních materiálů (cihly,prefabrikáty,dlažby apod.)

  • Doprava a dovoz sypkých materiálů

  • Odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonu, železobetonu, dřevěného dopadu

  • Doprava a prodej drceného kameniva, písku a jiných materiálů