Prodej a doprava materiálu

  • Prodej štěrků / písku včetně vlastní dopravy

  • Prodej kameniva / drtí včetně vlastní dopravy

  • Rozvoz materiálů / doprava vlastní dopravou

  • Ostatní doprava stavebních materiálů (cihly,prefabrikáty,dlažby apod.)

  • Doprava a dovoz sypkých materiálů

  • Odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonu, železobetonu, dřevěného dopadu

  • Doprava a prodej drceného kameniva, písku a jiných materiálů

Nově prodej křemičitého písku:
Frakce 0/1 – na sportoviště s umělým povrchem, spárování a zasypání zámkové dlažby, do dětského pískoviště
Frakce 0/2 – do parků, na zahrady do trávníků (vhodné vertikutaci a verifikaci)
Frakce 0/4 – vhodné při rekonstrukcích, případně u nových staveb se písek používá do podlah jako vyrovnávací vrstva. Písek se také používá pro obsyp domovních rozvodů – voda, topení, elektrická instalace